algebarska jednadžba


algebarska jednadžba
• algebraic equation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • jednadžba — jednàdžba ž <G mn džābā/ ī> DEFINICIJA 1. mat. jedan od osnovnih tipova matematičkih problema, postavljen tako da za jednu ili više varijabli (nepoznanica) treba odrediti vrijednosti (rješenja) za koje će dvije zadane funkcije (lijeva i… …   Hrvatski jezični portal

  • jednàdžba — jednàdžb|a ž 〈G mn džābā/ ī〉 1. {{001f}}mat. jedan od osnovnih tipova matematičkih problema, postavljen tako da za jednu ili više varijabli (nepoznanica) treba odrediti vrijednosti (rješenja) za koje će dvije zadane funkcije (lijeva i desna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvàdrātnī — kvàdrātn|ī prid. 1. {{001f}}koji je u obliku kvadrata; kvadratičan 2. {{001f}}mat. koji je dignut na drugu potenciju, tj. pomnožen sam sobom; četvorni ∆ {{001f}}∼a jednadžba mat. algebarska jednadžba drugoga stupnja; ∼a prizma prizma čija je baza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bikvadratan — bȉkvadratan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je nalik na bikvadrat, koji pripada bikvadratu SINTAGMA bikvadratna jednadžba mat. algebarska jednadžba u kojoj se nepoznanica pojavljuje samo s potencijama 2 i 4, rješava se svođenjem na… …   Hrvatski jezični portal

  • kubni — kȗbnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kub i na kubiranje SINTAGMA kubna jednadžba mat. algebarska jednadžba trećega stupnja; kubni korijen mat. treći korijen, usp. korijen ETIMOLOGIJA vidi kubus …   Hrvatski jezični portal

  • kvadratni — kvàdrātnī prid. DEFINICIJA 1. koji je u obliku kvadrata; kvadratičan 2. mat. koji je dignut na drugu potenciju, tj. pomnožen sam sobom; četvorni SINTAGMA kvadratna jednadžba mat. algebarska jednadžba drugoga stupnja; kvadratna notacija glazb.… …   Hrvatski jezični portal

  • diofantski — dȉofantskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Diofanta SINTAGMA diofantska jednadžba mat. algebarska jednadžba s dvije ili više nepoznanica čiji su koeficijenti cijeli brojevi i traže se cjelobrojna ili racionalna rješenja ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • rezolventa — rezòlventa (rezolvȅnta) ž DEFINICIJA mat. pomoćna algebarska jednadžba, sastavljena po određenom pravilu, svojim rješenjem olakšava rješavanje zadane (početne) jednadžbe ETIMOLOGIJA lat. resolvens ← resolvere: razriješiti, rastaviti …   Hrvatski jezični portal